012 931

Xəbərlər

“Bank Silk Vey” ASC razılaşmaya əsasən Universal adlı depozitini illik 3%-ə qəbul edir >>>
Milli valyutada kart hesabları vasitəsi ilə digər xarici valyutada bütün növ əməliyyatlar aparılarkən konvertasiya haqqı dəyişildi
>>>
Milli valyutanın xarici valyutalar qarşısında məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində kart sahiblərinin məruz qala biləcəyi itkiləri "Bank Silk Vey" ASC öz üzərinə götürür >>>

Valyuta mübadiləsi

AZN =
= AZN
AZAL MILES proqramı
Reys axtarışı