012931

Konvertasiya

18 Aprel 2018

18.04.2018-ci il tarixindən etibarən, yerli və xarici valyutada olan kart hesabından digər valyutada ödəmə və yaxud əməliyyat aparıldıqda konvertasiyaya görə cəmi 0.5% tutulacaqdır.